Cadru legislativ

Asigurare

Asigurarea reprezinta o protectie financiara pentru o persoana in privinta riscurilor asumate de catre societatea de asigurare. In vederea realizarii transferului de riscuri, persoana asigurata plateste catre societatea de asigurare o prima de asigurare pentru ca, aceasta din urma sa fie in masura sa plateasca persoanei asigurate indemnizatia in caz de producere a unui risc asigurat, in baza principiului mutualitatii.

Bancassurance

Bancassurance reprezinta un model de dezvoltare a sectorului financiar care se bazeaza pe colaborarea dintre institutiile de credit, respectiv cele financiare nebancare si societatile de asigurare in scopul constituirii de poluri financiare puternice, prin utilizarea in comun a infrastructurilor si a canalelor de distributie.

Astfel, atât institutiile de credit si cele financiare nebancare cat si societatile de asigurare reprezinta intermediari financiari care ofera clientilor posibilitatea unei repartitii a utilitatii monetare in timp, prin crearea de pachete de produse destinate acoperirii nevoilor financiare ale clientilor.

Agent de asigurare subordonat

Colaborarea dintre institutiile de credit, respectiv cele financiar-nebancare si societatile de asigurare in cadrul modelului de bancassurance reprezinta intermedierea produselor de asigurari care sunt complementare la produsele institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, desfasurata prin reteaua acestora in conditiile prevazute in Legea nr. 32/2000 si in norme emise in aplicarea acestei legi.

In acest sens, institutiile de credit si cele financiare nebancare devin agenti de asigurare subordonati ai societatilor de asigurare, prin autorizarea acestora de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000