Situatia reclamatiilor

"Petiţiile/Reclamaţiile formulate împotriva societăţii BNP Paribas Cardif Assurance Vie S.A. Paris Sucursala Bucureştisi BNP Paribas Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Paris Sucursala Bucureşti şi înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada 01.01.2017  30.06.2017 sunt în număr de 18. Structura acestora poate fi consultată aici, accesând pagina dedicată."

 

 Tabelul reclamatiilor Iunie 2017 (PDF - 65.48 Ko)