Situatia reclamatiilor

"Petiţiile/Reclamaţiile formulate împotriva societăţii BNP Paribas Cardif Assurance Vie S.A. Paris Sucursala Bucureştisi BNP Paribas Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Paris Sucursala Bucureşti şi înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada 01.01.2016  31.12.2016 sunt în număr de 58. Structura acestora poate fi consultată aici, accesând pagina dedicată."

 

 Tabelul reclamatiilor Decembrie 2016 (PDF - 65.14 Ko)